VIETNAM DESTINATIONS > Destination > Tỉnh Điện Biên

Du lịch Tỉnh Điện Biên

Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
Điện Biên là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Bộ của Việt Nam, gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ và lễ hội hoa ban. Tỉnh lỵ của tỉnh là thành phố Điện Biên Phủ.