VIETNAM DESTINATIONS > Destination > Tỉnh Gia Lai

Du lịch Tỉnh Gia Lai

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai Việt Nam và là một tỉnh cao nguyên nằm ở khu vực Bắc Tây Nguyên (Gia Lai đứng thứ nhất về diện tích, đứng thứ 2 cả về dân số vùng Tây Nguyên), Việt Nam.