VIETNAM DESTINATIONS > Destination > Tỉnh Quảng Ninh

Du lịch Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Quảng Ninh là tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Bộ Việt Nam. Theo quy hoạch phát triển kinh tế, Quảng Ninh vừa thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc vừa thuộc Vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây là tỉnh khai thác than đá chính của Việt Nam, có vịnh Hạ Long là di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Các địa điểm du lịch Tỉnh Quảng Ninh (19)