VIETNAM DESTINATIONS > Destination > Cột mốc số 675

Du lịch Cột mốc số 675

Xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam

Mốc 675 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/10/2004 tại điểm có độ cao 525m.

địa điểm du lịch Cao Bằng
Cột Mốc Số 675

cột mốc số 675, là một trong 314 cột mốc biên giới Việt – Trung xưa, được làm bằng đá tảng nguyên khối, hình bầu dục, cao khoảng 70cm, bên trên khắc nội dung bằng tiếng Trung và tiếng Pháp.

vietnam-destinations.com | Khám phá Việt Nam

Nguồn: Sưu tầm internet.