VIETNAM DESTINATIONS > Đặc sản nổi tiếng ở Việt Nam > Đặc sản nổi tiếng ở Việt Nam

Bánh Coóng Phù - Cao Bằng | Đặc sản Tỉnh Cao Bằng

Coóng phù đa dạng nhìn hình dạng như bánh trôi ở dưới xuôi nhưng khác biệt ở phần nguyên liệu gạo và nước chỉ tại Cao Bằng mới có.

Địa chỉ: chợ Xanh, Phố Cũ, Nước Giáp.

vietnam-destinations.com | Khám phá Việt Nam

Nguồn: Internet.