VIETNAM DESTINATIONS > Destination > Cửa Khẩu Tây Trang Điện Biên

Du lịch Cửa Khẩu Tây Trang Điện Biên

Xã Na Ư, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

địa điểm du lịch Điện BiênCửa khẩu Tây Trang Điện Biên

Cửa Khẩu Tây Trang là một địa điểm du lịch tại Huyện Điện Biên (Tỉnh Điện Biên thuộc vùng Tây Bắc Bộ). Cách trung tâm Tỉnh Điện Biên khoảng 36 km.

Cửa Khẩu Tây TrangDu lịch Cửa Khẩu Tây Trang

Cửa khẩu Tây Trang nằm ở vùng đất bản Ka Hâu, xã Nà Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tới đây, thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, hội đàm, ký kết biên bản hợp tác phát triển kinh tế. Giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, Vân Nam. Hoạt động giao thương qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang chắc chắn sẽ sôi động hơn. Góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Bảo đảm quốc phòng an ninh tỉnh Điện Biên.

Tới đây, thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, hội đàm, ký kết biên bản hợp tác phát triển kinh tế. Giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, Vân Nam. Hoạt động giao thương qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang chắc chắn sẽ sôi động hơn. Góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Bảo đảm quốc phòng an ninh tỉnh Điện Biên

 

vietnam-destinations.com | Khám phá Việt Nam

Nguồn: Sưu tầm internet.